Anyák napi nyereményjáték szabályzat

Barátok Asztala Étterem és Szálláshely Facebook nyereményjáték részvételi- és  játékszabályzat 

  1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban:  Játék) szervezője a Barátok Asztala Kft. (2852 Kecskéd Sport utca 39.) 
  2. A Játékos 

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy  részt vehet. 

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói. 

  1. A játék mechanizmusa: 

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/baratokasztala) keresztül hirdeti meg. 

3.2. A nyereményjáték 2023.05.01.-től 2023.05.05 napjáig tart. 

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Barátok Asztala  Étterem és Szálláshely Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott posztban feltett  kérdésre, a poszt alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszol és megosztja a bejegyzést saját oldalán. 

3.4. A nyeremény sorsolására 2023.05.05-én kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező  Facebook oldalán közzéteszi. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól  számított 1 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a  pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt személyes átvételi úton  kapja meg. 

  1. A Játék időtartama 

A Játék kezdőnapja: 2023.05.01, 18:00

A Játék zárónapja: 2023.05.05, 19:00

  1. Sorsolás 

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023.05.05, 19:00

 

  1. Nyeremény 

6.1. Szervező által meghirdetett sorsolás keretében a nyertes Játékos a bejegyzésben  meghatározott, Szervező által forgalmazott terméket kapja meg, mint nyereményt.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 3  főt. 

 

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül  további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban  foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy  megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről  szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Barátok Asztala Étterem és Szálláshely hivatalos  Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően  tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a  sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint  értesít a Szervező. 

  1. Moderálás 

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a  Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy  visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy  bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem  illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint  megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a  Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme  érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező  nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező  kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból,  vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói  tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve  Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra 

hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt  tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói  tartalomra. 

  1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása 

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és  játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

  1. Záró rendelkezések 

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel  összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott  hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően  használható fel. 

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A  Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A  Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A  Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel  kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól

Post a comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.